Et Teie pidu/üritus meie juures mööduks ilusti ja viperusteta, tuleb kinni pidada ainult mõnest lihtsast reeglist.


Lepatriinula mängumaa kodukord:

 

 •  Ettevalmistusi saab tulla tegema 15 minutit varem.  Lahkumiseks palume arvestada kuni 15 min. peale broneeritud aja lõppu.
 • Üleriided ja välisjalanõud palume jätta garderoobi, soovitame kaasa võtta vahetusjalanõud. Lepatriinula Mängumaal ei ole lubatud viibida välisjalatsites ja -riietes.
 • Ürituste juures peavad viibima täiskasvanud.
 • Mängumaa ei teosta lapsevanemata tulnud laste üle järelvalvet mängumaa ruumides ja atraktsioonidel. 
 • Lapsed ja mängumaa inventar on mängumaa rentija vastutusel.
 • Palume kasutada mängumaale kuuluvaid mänge ja muud inventari heaperemehelikult. Vara kahjustamisel või hävitamisel on mängumaal õigus nõuda kahju hüvitamist.
 • Lepatriinula mängumaa on olemas muusikakeskus. Soovi korral võite oma lemmikmuusika CD või mälupulga peal kaasa võtta.
 •  Kogemata kaasa viidud mängumaa esemed palume esimesel võimalusel tagasi tuua.
 • Sünnipäeva sööki ja jooki tarbitakse selleks ettenähtud kohas ehk kööginurgas.
 • Mängumaa ruumides ei tohi suitsetada, tarvitada alkoholi ega narkootilisi aineid, on keelatud viibida alkoholi- ja narkojoobes.
 • Mängumaa ei vastuta külastaja isiklike asjade (kott, mobiiltelefon, võtmed vms) eest.
 • Lepatriinula Mängumaa broneerija vastutab kogu ürituse vältel laste turvalisuse, järelvalve ning mängutoa ruumide ja selle sisustuse heakorra eest.
 • Palume kõikkidel Lepatriinula Mängumaa külastajatel suhtuda teistesse külastajatesse, sealhulgas oma mängukaaslastesse viisakalt ja käituda vastavalt heale tavale ning headele kommetele. Broneerija vastutab üldise korra kehtestamise eest.
 •  Peo lõppedes palume ruumid üle anda elementaarses korras st. mänguvahendid peavad olema selleks ettenähtud kohas, praht prügikottides, kasutatud mängumaa nõud pestuna köögis.
 • Esilekerkivate küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda mängumaa töötaja poole.

 Täname Teid mõistva suhtumise eest,

Lepatriinula Mängutuba