Lapse lastehoidu toomine ja koju viimine

• Lastehoid on avatud tööpäevadel 7.45 - 17.30
Kui vanemal on eriolukorras tarvidus, et hoiu valverühm oleks avatud 18.00 siis tuleb teavitada sellest hommikul kasvatajale.

● Lastehoid on suletud riigipühadel. 
• Lapsevanem toob lapse hommikul lastehoidu ja annab lapse isiklikult lapsehoidjale üle. 
Palun teatage lapsehoidjale, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.
Lapsele palume järgi tulla 15 min. enne lastehoiu sulgemist, et jõuaks suhelda kasvatajaga päeva jooksul toimunust ja laps riietada.

• Kui laps ei ole saabunud hoidu 10.00 loetakse ta sellepäeva puudujaks. Ning kui te laps puudub ja ei ole teavitatud hiljemalt 9.00-ks läheb söögipäev kirja.

• Palun tooge laps lastehoidu õigeaegselt, see tähendab:
     - kui laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt viis minutit enne söögi algust.

. Kui soovite hommikusöögist või õhtusöögist loobuda tuleb esitada avaldus eelmise kuu 25-ks kuupäevaks.
 • Kui lapse toob lastehoidu ja viib koju õde või vend, on siiski hea, kui lapsevanem kord nädalas tuleks hoidu ja vestleks lapsehoidjaga. Lapsele on innustav, kui vanemad tema tegevuse vastu huvi tunnevad.

• Kui muutub teie kodune aadress või telefoni number, siis palun teavitage sellest lapsehoidjat.


Riietus

• Laps tuleb hoidu , korrastatud välimuse ja tervete riietega (k.a. jope lukud, saapa lukud).Kaasa ka vahetus riided, tudu riided ning mähkmed kui te laps neid kasutab. Kui lapsel mähe puudub siis võimaldatakse talle see hoiust mis lisandub hiljem arvele.

• Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest ning mõned paarid varusokke.

• Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist ( labakindad, sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna).

• Õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.


Lastehoiumaksude tasumine

• Toidukulu arvestatakse eelmise kuu eest. Ning kohatasu kuust kuusse.          

• Tasumise tähtaeg on jooksva kuu 10 kuupäev.

• Kui teil on tekkinud lastehoiumaksude tasumisel võlgnevus siis järgmisel päeval peale makse tähtaega  last vastu ei võeta. Kui maksmisega on probleeme palume sellest teavitada juhtkonda. Võlgnevus tuleb likvideerida hiljemalt sama kuu viimaseks päevaks, kui seda pole tehtud kustutame lapse nimekirjast. 


Mänguasjad

• Reedel on mänguasja päev. Selgitage lapsele mis tähendab jagamine.

• Lapsehoidja ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.


Haigused

• Lapsehoidjal ei ole lubatud lastehoidu vastu võtta last, kellel on palavik, kõht lahti, silmapõletik või pedikuloos (täid). Ka köha ja nohu on haigused, mis kanduvad lapselt lapsele ja vajavad ravi.

• Lapsehoidjal on keelatud anda lastehoius lastele ravimeid, (v.a. esmaabi).

• Kui laps haigestub lastehoius,võtab lapsehoidja teiega kohe ühendust.


Koostöö

• Hea koostöö lapsevanemate ja lapsehoidjate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lastehoius. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
                                                                        

Kõik probleemid on lahendatavad! Nendest tuleb rääkida!!!

Lugupidamisega,
Lepatriinula Lastehoid