Vaata ostukorvi

Lapse toomine ja viimine

  1. Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 07:45-17:30.
  2. Lapse turvalisuse tagamiseks palume anda hommikul laps isiklikult lapsehoidjale üle (kui pole lapsehoidjaga teisiti kokku lepitud).
  3. Teil on õigus tuua laps lastehoidu ja viia koju Teile sobival ajal, kuid palume sealjuures arvestada lastehoiu päevakavaga.
  4. Lapse arengu seisukohalt on parim, kui ta saab osaleda õppe-ja kasvatustegevustes.
  5. Õhtul palume kinni pidada lastehoiu sulgemise ajast. Lastehoid lukustatakse kell 17.30 (kokkuleppel ja tunnitasu makstes on võimalik laps jätta ka kauemaks).

Lapse riietus

Teie laps tunneb end kõige paremini kui ta on riietatud mugavalt ja puhtalt ning ilmastikuoludele vastavalt. Lapse seisukohalt peame oluliseks õueriiete ja toas mängimiseks olevate riiete olemasolu.
Õues viibimiseks soovitame eraldi õueriideid, mis võivad ka määrduda.
Toas sobivad mängimiseks mugavad riided - t-särk, püksid/sukapüksid ja kummitallaga sokid - NB! Sokid on kohustuslikud siseruumis!
Magamiseks palume kaasa panna selleks mõeldud riided (t-särk, pidžaama).
Lisaks panna lapsele kappi kamm, patsikummid, vahetusriided igaks olukorraks ja mähkmed. Palume jälgida lapse riiete/mähkmevaru ja tagada nende olemasolu.

​Mänguasjad

Lapsele on lubatud võtta kaasa magamiseks oma kaisuloom, teisi mänguasju palume mitte kaasa võtta.
Lapsehoidja ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasja kadumise või purunemise eest.

Lapse tervis

Palume, et Te ei tooks haiget last lastehoidu. Haigena kollektiivis viibimine kurnab liigselt väikelapse organismi.
Lapse tervislik seisukord peab võimaldama tal koos teiste lastega õues viibida.
Kui laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu, öelge palun seda kindlasti lapsehoidjale.
Kui laps haigestub lastehoius, teatame Teile koheselt sellest ning palume esimesel võimalusel haigele lapsele järgi tulla. Seetõttu oma kontaktandmete muutumisest teavitada koheselt lapsehoidjat.
Lapsehoidja ei anna lapsele lastehoius vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid võtta.

Lastehoiumaks

Arve edastab Teile juhataja. Arvel olev summa sisaldab osalustasu (makstakse jooksva kuu eest) ja toiduraha (makstakse eelneva kuu eest). Samuti 5 € igapäevasteks kuludeks seoses teie lapsega (taskurätid, kilekotid madratsikile jne).
Arve tasumise tähtaeg on jooksva kuu 10. kuupäev.
Täpsemat teavet toidukulu arvestamise kohta saate juhatajalt.
Makseraskuste ennetamiseks palume probleemidega pöörduda juhataja poole enne kui probleem suureks paisub.

​Koostöö

Hea koostöö lastehoiu ja vanemate vahel tagab lastele turvatunde ning kujundab positiivse hoiaku.
Lastehoius töötavad vastava väljaõppe saanud lapsehoidjad, kes oskavad hinnata lapse arengut ning lähtuvad lapsevanemaga suheldes alati lapse heaolust. Oma tegevusega püütakse lastele luua hoolitsev ning lapse arengut soodustav kasvukeskkond, mille saavutamiseks pööratakse maksimaalselt tähelepanu lapsevanema ja lapsehoidja omavahelisele suhtlusele ning koostööle.
Lastehoius on ka teisi lapsi ja peresid, kel kõigil omad tõekspidamised. Seetõttu on lastehoid kindlate reeglitega mängumaa, kus üksteisega arvestades ning üksteisest lugupidades saame pakkuda lastele parimat!