Vaata ostukorvi

Broneeringu tingimused:
  •  Jäätisemasina ren­ti­misel on bro­nee­rin­gu­tasu 20€, mis arves­ta­takse lõpp­sum­mast maha. Ette­maksu palume tasuda hil­je­malt 3 päeva jook­sul pärast masina bro­nee­ri­mist. Bro­nee­ring kin­ni­ta­takse lõp­li­kult peale bro­nee­rin­gu­tasu lae­ku­mist ning kantakse seejärel hiljemalt 1 tööpäeva jooksul broneeringukalendrisse. Bro­nee­rin­gu­tasu mit­te­lae­ku­misel kolme päeva jook­sul vabas­ta­takse eelb­ro­nee­ri­tud aeg uutele soovijatele. 
  •  Bro­nee­rin­gu­tasu palume kanda Lepatriinula  OÜ arvel­dus­arvele SEB EE631010011910948228. Sel­gi­tusse mär­kige toi­mu­mise kuu­päev ja kel­la­aeg (nt. 11.04, kell  10-13)
  •  NB! Bro­nee­ringutasu ei kuulu broneeringu tühistamisel tagas­tamisele, kuid seda on või­ma­lik kasu­tada käes­oleva või järg­mise aasta jooksul.
  •  Lõpp­summa maks­takse enne üri­tuse toi­mu­mist koha­peal sula­ra­has. Kui paik kuhu masin renditakse asub linnast 10 km. kaugusel lisandub transpordi tasu 5€, kaugemal kui 10 km. on transport kokkuleppel.

 Aegu saate bro­nee­rida kui KALENDRIS ei ole broneeringut, küsi­muste tek­ki­misel võtke meiega ühen­dust e-posti teel: lepatriinulaou@gmail.com  või helis­ta­des 51 89 687.