Vaata ostukorvi

Et Teie üritus meie juures mööduks edukalt, tuleb kinni pidada Lepatriinula kodukorrast:

 •  Ettevalmistusi saab tulla tegema enne ürituse algust 15 minutit. 
 •  Lahkumiseks palume arvestada kuni 15 min peale broneeritud aja lõppu. Koristama palume hakata enne peo lõppu 15 min umbes, et jõuaksite õigeaegselt valmis.
 • Mängumaal ei ole lubatud viibida välisjalanõudes ja -riietes, need palume jätta garderoobi. Soovitame kaasa võtta vahetusjalanõud.
 • Ürituste juures peavad viibima täiskasvanud.
 • Palume kasutada mängumaale kuuluvaid mänge ja muud inventari heaperemehelikult. Vara kahjustamisel või hävitamisel on mängumaal õigus nõuda kahju hüvitamist.
 • Lepatriinula mängumaal on olemas muusikakeskus. Soovi korral võite oma lemmikmuusika CD või mälupulga peal kaasa võtta.
 •  Kogemata kaasa viidud mängumaa esemed palume esimesel võimalusel tagasi tuua.
 • Sünnipäeva sööki ja jooki tarbitakse selleks ettenähtud kohas ehk köögis.
 • Lahtise tule tegemine (sealhulgas vulkaanküünalde kasutamine) on mängumaa ruumides rangelt keelatud. Sellest tekkiva valeväljakutse tasub rentija!
 • Mängumaa ruumides ei tohi suitsetada, tarvitada alkoholi ega narkootilisi aineid, on keelatud viibida alkoholi- ja narkojoobes.
 • Mängumaa ei vastuta külastaja isiklike asjade (kott, mobiiltelefon, võtmed vms) eest.
 • Lepatriinula Mängumaa broneerija vastutab kogu ürituse vältel laste turvalisuse, järelvalve ning mängutoa ruumide ja selle sisustuse heakorra eest.
 • Palume kõikkidel Lepatriinula Mängumaa külastajatel suhtuda teistesse külastajatesse, sealhulgas oma mängukaaslastesse viisakalt ja käituda vastavalt heale tavale ning headele kommetele. Broneerija vastutab üldise korra kehtestamise eest.
 •  Peo lõppedes palume ruumid üle anda elementaarses korras st. mänguvahendid peavad olema selleks ettenähtud kohas (pallid pallimeres, nukukööginõud oma nurgas ja barbid nukumajas ning vankrid ja autod palume samuti omadele kohtadele tõsta) praht prügikottides, kasutatud mängumaa nõud pestuna köögis. Meilt koristusteenust tellides, muretseme eelpool loetletu pärast ise (peab olema kokku lepitud vähemalt 3 päeva enne üritust).
 • Esilekerkivate küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda mängumaa juhataja poole. Tel. 5220546 - Anu.

         Täname Teid mõistva suhtumise eest ning toredaid elamusi!

             Lepatriinula Mängutuba